Baltic Horizon Fondi (Fond) fondivalitseja Northern Horizon Capital AS võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse summas 0,026 eurot ühe osaku kohta. Väljamakse tehakse kõigile praegustele osakuomanikele ning uutele osakuomanikele, kes märgivad osakuid 8.  oktoobrist 2020.a kuni 22. oktoobrini 2020.a toimuva Baltic Horizon Fondi uute osakute pakkumise raames.

Väljamakse moodustab praegust Fondi osakute koguarvu arvestades ligikaudu 2.14% Fondi 2020.a kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Olenevalt osakute pakkumise tulemustest võib väljamakse osakaal suureneda kuni 2,79%-ni Fondi 2020.a kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus osaku kolmanda kvartali viimase päeva sulgemishinna põhjal Nasdaq Tallinna börsil on 7,5%.

Fondi 2020.a III kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest oli ligikaudu 2,68 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,024 eurot. Fond on viimase 12 kuu renditulust teinud väljamakseid kokku 9,53 miljoni euro eest võttes arvesse praegust osakute koguarvu (3,18 miljonit eurot 2019.a IV kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a I kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a II kvartalist ja 2,95 miljonit eurot 2020.a III kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 6. novembril 2020.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on osakuomanikena registrisse kantud 4. novembri 2020.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 20.10.2020 kell 09:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.