Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,12% ulatuses Fondi 2020.a. esimese kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,70 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on  0.015 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 9,6%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku esimese kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Fondi 2020 a. I kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest oli ligikaudu 3,50 miljonit eurot. Tänu hetkel valitsevale ebakindlusele otsustas fondivalitseja maksta vähendatult välja ligikaudu 1,70 miljonit eurot ning jätta väljamakse reservi ligikaudu 1,80 miljonit eurot. Fondivalitseja leiab, et osakuomanike ja fondi huvides on praegusel ajal vajalik väljamakse ulatust vähendada, et tugevdada fondi finantsseisundit seniajani kuni COVID-19 pandeemia mõju saab selgemaks. Madalama kvartaalse väljamakse jaotamisega kaasneb ka tegevuskulude vähendamine, mis võimaldab fondil nendes keerulistes turutingimustes säilitada positiivset jätkusuutikku rahavoogu, et tulevikus naasta varasemate väljamaksete tasemele. Fondivalitseja jätkab aktiivselt pandeemia majandusmõjude analüüsi ja hindab tulevasi väljamakseid sõltuvalt Fondi äritegevuse tulemustest.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 10,56 miljoni euro eest (2,62 miljonit eurot II kvartalist, 3,06 miljonit eurot III kvartalist, 3,18 miljonit eurot IV kvartalist ja 1,70 miljonit eurot 2020.a. esimesest kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. mail 2020.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. mail 2020.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 24.04.2020 kell 14:35 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.