Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,5% ulatuses Fondi 2017.a. teise kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse kohta. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,2 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,018 eurot. Väljamakse vähenemine osaku kohta võrreldes eelmises kvartalis tehtud väljamaksega on peamiselt seotud teises kvartalis lõpuni viidud uute osakute väljalaskmisega, mille käigus kaasatud kapital ei ole veel investeeritud.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 24. augustil 2017. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 21. augustil 2017.a. kell 23:59 seisuga (Fikseerimiskuupäev).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 4. augustil 2017 kell 22:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.