Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,7% ulatuses Fondi 2017.a. esimese kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse kohta. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,3 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,023 eurot. Alates noteerimisest Nasdaq Tallinna börsil 6.juulil 2016, on Fond teinud investoritele kokku väljamakseid summas 0,073 eurot osaku kohta, mis teeb ligikaudu 3,8 miljonit eurot.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 18. mail 2017. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 16. mail 2017.a. kell 23:59 seisuga (Fikseerimiskuupäev).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28. aprillil 2017 kell 9:17 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.