Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 0.96% ulatuses Fondi 2021.a. esimese kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,32 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,011 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 5.4%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku esimese kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

2021. aasta I kvartalis genereeris Fond tehingutest auditeerimata genereeritud netorahavoogu 2,03 miljonit eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,32 miljonit eurot, otsustas Fond säilitada 0,71 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase nelja kvartali jooksul on Fond suurendanud väljamaksete reservi 5,07 miljoni euroni.

Fondi juhatus otsustas säilitada jaotussumma stabiilsena, et väljamakse suhe oleks kooskõlas varasema, COVID-19 pandeemia esimese laine jooksul tehtud väljamaksega aastal 2020. Fondivalitseja usub, et väljamakse summa vähendamine on kõigi osakuomanike ja seotud osapoolte huvides. Vähenenud väljamakse jaotamine parandab Fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat suutlikkust majanduse stabiliseerumisel turul erinevaid võimalusi kasutada.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,45 miljoni euro eest (1,70 miljonit eurot II kvartalist, 3,11 miljonit eurot III kvartalist ja 1,32 miljonit eurot 2020.a. neljandast kvartalist ning 1,32 miljonit eurot 2021.a. esimesest kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 18. mail 2021.a. Ex-kuupäev on 13. mai 2021. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 14. mai 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 29.04.2021 kell 18:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.