Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 0.93% ulatuses Fondi 2020.a. neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,32 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,011 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 5.8%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

2020. aasta IV kvartalis genereeris Fond tehingutest auditeerimata genereeritud netorahavoogu 2,65 miljonit eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,32 miljonit eurot, otsustas Fond säilitada 1,33 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase nelja kvartali jooksul on Fond suurendanud väljamaksete reservi 4,35 miljoni euroni.

Fondi juhatus otsustas jaotada ainult 50% genereeritud netorahavoogudest, et väljamakse suhe oleks kooskõlas varasema, COVID-19 pandeemia esimese laine jooksul tehtud väljamaksega. Fondivalitseja usub, et väljamakse summa vähendamine on kõigi osakuomanike ja seotud osapoolte huvides. Vähenenud väljamakse jaotamine parandab Fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat turvalisust ja suutlikkust majanduse stabiliseerumisel turul erinevaid võimalusi kasutada.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,83 miljoni euro eest (1,70 miljonit eurot I kvartalist, 1,70 miljonit eurot II kvartalist, 3,11 miljonit eurot III kvartalist ja 1,32 miljonit eurot 2020.a. neljandast kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 23. veebruaril 2021.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 19. veebruar 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 04.02.2021 kell 21:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.