Otsus kvartaalse väljamakse kohta:

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.17% ulatuses Baltic Horizon Fondi 2022.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,56 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,013 eurot. Baltic Horizon Fond plaanib tugevdada oma likviidsuspositsiooni turu eeldatava volatiilsuse tõttu, jättes osa genereeritud rahavoost jaotamata. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 6.9%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.  

2022. aasta II kvartalis genereeris Baltic Horizon Fond tehingutest auditeerimata genereeritud netorahavoogu 2,3 miljonit eurot.  Genereeritud netorahavoog kasvas võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga 0.4 miljoni euro võrra. Baltic Horizon Fondi eesmärk on hoida genereeritud netorahavoo aastane jaotusmäär 80% juures ning ülejäänud 20% reinvesteerida olemasolevatesse projektidesse, et suurendada tuleviku rahavooge. Kokku on Baltic Horizon Fond viimase kaheteistkümne kuu tegevustulemustest välja maksnud 7,42 miljonit eurot (2021. aasta III kvartalist 2,03 miljonit eurot, 2021. aasta IV kvartalist 2,27 miljonit eurot, 2022. aasta I kvartalist 1,56 miljonit eurot ja 2022. aasta II kvartalist 1,56 miljonit eurot).

Väljamaksed Baltic Horizon Fondi arvelt tehakse 16. augustil 2022.a. Ex-kuupäev on 11. august 2022. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. augusti 2022.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Muudatused rahaliste väljamaksete sageduses

Fondivalitseja on heaks kiitnud muudatuse rahaliste väljamaksete sageduses. Alates 2022. aasta juulist muudetakse Baltic Horizon Fondi kord kvartalis toimuvate rahaliste väljamaksete sagedust toimuma ühe korra poolaasta jooksul. 2022. aasta III kvartali ja 2022. aasta IV kvartali tulemuste väljamaksed avalikustatakse koos 2023. aasta alguses.

Muudatused finantskalendris

Baltic Horizon Fondi 2022. aasta III kvartali tulemuste väljamaksete otsust ning väljamaksete teadet enam seni kehtinud kava järgi ei avalikustata. Varasema korralduse järgi oli väljamaksete otsuse kavandatud avalikustamise ajaks nädal 43 ning väljamaksed nädal 46. Uuendatud finantskalender on saadaval Baltic Horizon Fondi kodulehel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28.07.2022 kell 19:22 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.