Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.17% ulatuses Fondi 2022.a. esimese kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,56 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,013 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus kasvas 6.3%-ni, põhinedes Tallinna börsil oleva osaku esimese kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

2022. aasta I kvartalis genereeris Fond tehingutest auditeerimata netorahavoogu 1,9 miljonit eurot. Fondi eesmärk on hoida GNCFi kvartaalne jaotusmäär 80% juures ning ülejäänud 20% reinvesteerida olemasolevatesse projektidesse, et suurendada tuleviku rahavooge ning objektide väärtusi. Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,18 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2021.a. II kvartalist, 2,03 miljonit eurot 2021.a. III kvartalist, 2,27 miljonit eurot 2021.a. IV kvartalist ja 1,56 miljonit eurot 2022.a. I kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 18. mai 2022.a. Ex-kuupäev on 13. mai 2022. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 16. mai 2022.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28.04.2022 kell 19:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.