Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.14% ulatuses Fondi 2020.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1.70 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,015 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,2%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Fondi 2020 a. II kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest oli ligikaudu 2,56 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,023 eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,70 miljonit eurot otsustas Fond säilitada 0,86 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase kahe kvartali jooksul on Fond suurendanud väljamaksete reservi 3,43 miljoni euroni. Fondivalitseja usub, et osakuomanike ja Fondi huvides on praegusel ajal väljamakse jaotuse summat vähendada, et kaitsta ja tugevdada Fondi finantsseisundit. Vähendatud rahaline väljamakse parandab Fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat turvalisust ja kindlustunnet kõigile seotud osapooltele.

Käesoleva info põhjal leiab Fondivalitseja, et COVID-19 pandeemiaga seotud eriolukord peaks Fondi tulemustele avaldama pigem ajutist mõju. Fondivalitseja jätkab aktiivselt pandeemia majandusmõjude analüüsi ja hindab tulevasi väljamakseid sõltuvalt Fondi äritegevuse tulemustest.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 9,64 miljoni euro eest (3,06 miljonit eurot 2019.a. III kvartalist, 3,18 miljonit eurot 2019.a. IV kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a. I kvartalist ja 1,70 miljonit eurot 2020.a. II kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. augustil 2020.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. augustil 2020.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 24.07.2020 kell 19:45 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.