Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ümmardatult 1,81% ulatuses Fondi 2017.a. neljanda kvartali kaalutud keskmise puhasväärtusest (sisaldab kinnisvara aastalõpu hindamisi). Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,78 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,023 eurot, kogu osakute 2017.a. lõpu seisu arvestades. Detailsem ülevaade 2017. a. neljanda kvartali tulemustest avaldatakse Q4 2017. aasta vahearuandes (auditeerimata konsolideeritud) 7. nädalal käesoleval aastal.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 19. veebruaril 2018. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud registrisse osakuomanikena 15. veebruaril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 31. jaanuaril 2018 kell 23:09 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.