Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,76% ulatuses Fondi 2018.a. esimese kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,9 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,024 eurot.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 24. mail 2018.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 21. mail 2018.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 4. mail 2018 kell 11:35 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.