Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.88% ulatuses Fondi 2018.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,06 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,026 eurot. Väljamaksete viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,8% (eelmise kvartali seisuga 7,5%), mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku kolmanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 22.11.2018.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 19.11.2018.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Detailsem ülevaade kvartali genereeritud neto rahavoo ja väljamakse kohta avaldatakse Baltic Horizon Fondi 2018 kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata finantsaruandes, mis avaldatakse 45. nädalal. Varem oli vahearuande avaldamine planeeritud 44.nädalal. Uuendatud finantskalender on kättesaadav Fondi koduleheküljel.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 31.10.2018 kell 19:27 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.