Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) esitab Eesti väärtpaberite keskregistrile avalduse kõigi 5,900 Baltic Horizon Fund’i (Fond) osaku tühistamiseks, mida Fond hoiab enda arvel. Enne osakute tühistamist on Fondil osakuid kokku 57,264,743. Pärast tühistamist on osakuid kokku 57,258,843.

Fondi osakute omandamine kui ka tühistamine viidi läbi Fondi tingimustes välja toodud protseduuride järgselt. Fondi osakute omandamine tehti ainsa eesmärgiga stabiliseerida osakute hind pärast esmast avalikku pakkumist. Osakud omandati 7. juulil 2016 ja vastav börsiteade edastati 16. augustil 2016.

Fondi tingimused sätestavad, et Fondivalitseja peab müüma või tühistama Fondi arvel hoitavad osakud hiljemalt 3 kuu jooksul pärast nende omandamist. Eelnimetatud sätte rikkumine kõrvaldatakse avalduse esitamisega osakute tühistamiseks ning osakute seejärgse tühistamisega. Viivitus ei kahjusta osakuomanike õigusi, kuna osakute omamine Fondi poolt ei andnud osakuomaniku õigusi Fondile ega Fondivalitsejale, sealhulgas õigusi saada Fondist väljamakseid.

Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Informatsioon esitati avaldamiseks 3. märtsil 2017 kell 16:06 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.