Baltic Horizon Fond on lõpetanud  5-aastaste tagamata võlakirjade, kogusummas 10 miljonit Eurot (10,000 võlakirja nominaalväärtusega 1 000 Eurot iga võlakiri), märkimise. Tegemist oli kolmanda ja viimase pakkumisega 8. mail 2018. a  toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel (ISIN kood: EE3300111467), mille tulemusel on väljastatud võlakirjade kogumaht 50 miljonit eurot. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%, mida makstakse kvartaalselt. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid. Tehingu korraldajana tegutses AB SEB bankas. Emitent esitab taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn nimekirjas ning esimeseks kauplemispäevaks on planeeritud 16. mai 2019. a või sellele lähedane kuupäev.

Võlakirjade täiendavast emissioonist saadavat raha kasutatakse eelkõige uute varade omandamiseks kuid ka olemasolevate kinnisvaraobjektide laiendamiseks.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Northern Horizon Capital AS on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 8. mail 2019 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.