Northern Horizon Capital AS algatas 3. oktoobril 2022 10:00 CEST Baltic Horizon Fundi (“Fond”) kuni 119 635 429 Rootsi hoidmistunnistuse (”SDR”) avaliku pakkumise läbiviimise Rootsis (”SDR Pakkumine”). Pakkumisperiood lõpeb 17. Oktoobril 2022 kell 12:00 CEST (“Pakkumisperiood”). Northern Horizon Capital AS on määranud SDR-ide emitendiks Rootsi Finantsinspektsiooni poolt väärtpaberitehingute tegemiseks väljastatud tegevusloa alusel tegutseva investeerimisühingu Nordic Issuing AB („Nordic Issuing“). SDR Pakkumine viiakse läbi Rootsi Finantsinspektsiooni poolt 30. septembril 2022 kinnitatud prospekti alusel. Prospekt on kättesaadav Fondi kodulehel (https://www.baltichorizon.com/). SDR Pakkumine toimub üksnes Rootsi Kuningriigis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Pakkumine on suunatud osakuomanikele, kes omavad Fondi osakuid (“Osak”), mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil (“Rootsi Investor”).

PAKKUMISEST OSAVÕTMINE
Rootsi Investoriga peaks olema ühendust võtnud tema vahendajapank seoses ettepanekuga konverteerimisvormi (nagu lisatud käesoleva teadaande manusesse) allkirjastamiseks, et konverteerida Osakud SDR-deks. Juhul kui vahendajapank ei ole Pakkumisperioodi alguses pöördunud Rootsi Investori poole seoses konverteerimisvormi allkirjastamisega peaks Rootsi Investor enda algatusel ühendust võtma oma vahendajapangaga, et taotleda Osakute konverteerimist SDR-deks.

Täpsem informatsioon SDR Pakkumise kohta on leitav siit.

KONVERTEERIMISES OSALEMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED
Kui Rootsi Investor jääb tegevusetuks ega ole Pakkumisperioodi lõpuks (see on 17. oktoobriks 2022) andnud korraldust Osakute konverteerimiseks SDR-deks või alternatiivina Osakute ülekandmiseks Nasdaq CSD-sse (Eesti) enne 4. novembrit 2022, siis määrab Euroclear Rootsi müügiagendi, kes müüb Osakud ja maksab välja saadud tulu (millest on maha arvatud müügikulud ja kõik kohaldatavad maksud) vastava Rootsi Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

Juhul kui Rootsi Investor on oma Osakud juba Nasdaq CSD-sse (Eesti) üle toonud, kuid soovib osaleda SDR Pakkumises, siis palume Rootsi Investoril Osakute Nasdaq Stockholmi tagasikandmise võimaluse väljaselgitamiseks ning nende konverteerimiseks SDR-deks pöörduda oma kontohalduri poole.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fund, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus