Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fund (Fond) fondivalitseja informeerib, et Fondivalitseja ainuaktsionär, Northern Horizon Capital A/S kutsus oma 9. juuli 2018 otsusega Fondivalitseja nõukogust tagasi Michael Rudolf Schönach´i ja valis uueks Fondivalitseja nõukogu liikmeks Milda Dargužaitė volituste kehtivusega 5 aastat.

Milda Dargužaitė on sündinud aastal 1976 ning ta tegutseb Northern Horizon Capital Grupi tegevjuhina. Tal on ulatuslik töökogemus nii era- kui avalikus sektoris nii kohalikult kui ka rahvusvaheliselt. Pr. Dargužaite töötas Goldman Sachsi asepresidendina (New York, USA, 2004-2011), juhtis Barclaysi tehnoloogiakeskust Leedus (2015). Aastal 2017 töötas ta valitsuse kantslerina Leedu Vabariigi peaministri büroos. Ta juhtis Leedu majandusministeeriumi nõunikuna ka peamist Leedu riiklikku asutust (Invest Lithuania), vastutades investeerimisbaasi arendamise eest riigis (2011-2014). Ta lõpetas 1999. aastal Middlebury Kolledži (bakalaureusekraad matemaatikas ja majanduses) Middleburys (Vermont, USA) ning 2004. aastal omandas Princetoni Ülikoolis magistrikraadi protsessiuuringute ja finantskorralduse erialal. Aastal 2016 ta oli Northern Horizon Capital A/S-i nõukogu liige.

Milda Dargužaitėle kuulub veel järgmiste Northern Horizon Grupi ühingute juhtorganitesse: Northern Horizon Capital UAB, Northern Horizon Capital AIFM Oy, Northern Horizon Capital Oy, Northern Horizon Capital AB, Northern Horizon Capital AS, Northern Horizon Capital GmbH. Pr Dargužaitėle ei kuulu Fondi osakuid.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com