Baltic Horizon Fund´i (Fond) fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) informeerib tegevuskoha aadressi muutumisest. Uus aadress on Tornimäe 2, 10145 Tallinn, Eesti. Ülejäänud kontaktandmed jäävad samaks.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6.juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT, pärast noteerimist NASDAQ Stockholm börsil saab Fondi börsitähiseks  NHCBHFFS.

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq