Vastavalt varasemale üldkoosoleku otsuse teatele, Baltic Horizon Fond (Fond) teatab oma osakute tagasiostu programmi alustamisest kooskõlas osakuomanike 19. mai 2018 üldkoosoleku otsusega. Sellega seoses on Fond sõlminud lepingu AS-ga SEB Pank (Maakler), kes teeb programmi raames otsuseid osakute tagasiostmiseks Fondi nimel. Maakler teeb kooskõlas varasemalt kokkulepitud tingimuste ja õigusaktidega programmi raames otsuseid osakute tagasiostmiseks sõltumatult Fondist ja mõjutamata konkreetsete ostude ajastamist, mahtu või hinda.

Programm kestab kuni 19. juunini 2019 ning selle jooksul võidakse omandada kuni 5 miljonit osakut kokku kuni EUR 5 miljoni eest. Tagasiostuprogrammi eesmärk on osta Fondiosakuid avatud turult seni, kuni Fondi osakute hind on madalam võrreldes kõige uuema netovara väärtusega (NAV). Fondivalitseja tühistab programmi jooksul omandatud osakud kolme kuu jooksul. Tagasiostud viiakse läbi Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com