en et sv

Skuld-
investerare

På den här sidan kan skuldinvesterare hitta relevanta dokument, rapporter och Nasdaq-meddelanden om företagsobligationer och BH Meraki UAB-obligationer.

Företagsobligationer

Börsnotering av obligationer som förfaller 2028

Dokument

Företagsobligationer

Börsnotering av obligationer som förfaller 2023

Dokument och villkor

Regler och villkor (ursprungligen antagen version, tillämpliga till 28 juli 2020 och igen från 1 augusti 2021)

Regler och villkor (med tillägg från 29 juli 2020 och tillämpliga till 31 juli 2021)

BH Meraki UAB-obligationer

Börsnotering av obligationer som förfaller 2022

Dokument

Final terms of BH Meraki UAB Notes due 19 November 2021

Information Document, dated 8 November 2021