en et sv

Skuld-
investerare

På den här sidan kan skuldinvesterare hitta relevanta dokument, rapporter och Nasdaq-meddelanden om företagsobligationer och BH Meraki SPV.

Företagsobligationer

Utforska prospekt och Nasdaq-meddelanden om företagsobligationer

Prospekt och villkor

Regler och villkor (ursprungligen antagen version, tillämpliga till 28 juli 2020 och igen från 1 augusti 2021)

Regler och villkor (med tillägg från 29 juli 2020 och tillämpliga till 31 juli 2021)