en et sv

Algirdas Vaitiekunas

Seniorrådgivare

Profil

Algirdas Vaitiekunas började sin karriär inom sektorn för konsulttjänster. Specialiserad på skatterådgivning har han haft ledande positioner i Australien, Hong Kong och Litauen. Algis började på Northern Horizon 2002 och innan han tillträdde sin nuvarande tjänst som seniorrådgivare har han också arbetat som fondförvaltare, finanschef och affärsutvecklingsdirektör. Algis har en djup förståelse för Baltikums fastighetsmarknad och har byggt ett starkt internationellt nätverk inom sektorn. Algis har två kandidatexamina i vetenskap och företagsekonomi från universitetet i Melbourne.