en et sv

Elvyra Basokienė

Chef för fondförvaltning

Profil

Elvyra Basokienė är chef för fondförvaltning på Northern Horizon. Hon tillhör teamet för fondtjänster. Elvyras uppgifter inkluderar att leda ekonomiteamet, hantera upplåning för investeringar, likviditetsplanering, framtagande och genomförande av hedgingstrategier för räntor och valutarisker samt att optimera fastighetsfondernas kapitalstruktur. Elvyra påbörjade sin karriär som revisor. Innan hon började hos Northern Horizon 2013, arbetade hon på UniCredit Banks litauiska filial på befattningar som vice chef för kreditavdelningen och kreditanalytiker. Elvyra har en magisterexamen i företagsekonomi.