en et sv

Jūratė Gaspariūnienė

Förvaltare för detaljhandelstillgångar

Profil

Jūratė Gaspariūnienė är förvaltare för detaljhandelstillgångar på Baltic Horizon Fund. Hennes fokus är på att förvalta och öka det strategiska värdet på fondens portfölj av detaljhandelstillgångar i Baltikums huvudstäder. Jūratė har mer än 10 års erfarenhet av att förvalta shoppingcentra i Litauen och hon har expertkunskap om detaljhandelsmarknaden i Baltikum. Jūratė har genuin erfarenhet av att leda utvidgning och modernisering av shoppingcentra. Jūratė har en kandidatexamen i ekonomi, företagsledning, marknadsföring och relaterade supporttjänster.