en et sv

Milda Dargužaitė

Grupp-VD

Profil

Milda Dargužaitė är VD för Northern Horizon. Hon är ansvarig för att leda företagets verksamhet och för att utforma och genomföra organisationens strategi, inklusive att skapa nya fonder och investeringsinstrument, utforma deras strategi och marknadsföra dem. Milda började på Northern Horizon 2018 efter att ha arbetat som kansler på Litauens premiärministers kontor. Dessförinnan var hon VD för Invest Lithuania och rådgivare till Lituens ekonomiminister. Milda har också omfattande erfarenhet av finans och portföljförvaltning från Goldman Sachs i New York och Barclays i London.