en et sv

Nerijus Žebrauskas

Finanschef, riskchef

Profil

Som finanschef för Northern Horizon-gruppen styr Nerijus Žebrauskas alla finansiella aktiviteter i gruppen och dessutom är han ansvarig för riskhantering. Nerijus har omfattande erfarenhet inom dessa områden. Nerijus påbörjade sin yrkeskarriär i en av de fyra stora revisionsbyråerna. Han började på Northern Horizon 2007 och innan han blev befordrad till finanschef för gruppen, har Nerijus haft befattningarna som chef för fondekonomi och fondekonom. Nerijus har en magisterexamen i företagsekonomi.