en et sv

Robertas Pangonis

Investeringsanalytiker

Profil

Robertas Pangonis är investeringsanalytiker på Northern Horizon. Han är ansvarig för marknadsundersökningar och finansiell analys av fastighetsinvesteringar. Innan han började på Northern Horizon arbetade han som finansanalytiker. Robertas har kunskap om dataanalys, finansiell modellering och problemlösning. Han har en kandidatexamen i ekonomi vid ISM University of Management and Economics.