en et sv

Tarmo Karotam

Fondförvaltare

Profil

Tarmo Karotam är fondförvaltare för Baltic Horizon Fund och ordförande för ledningsgruppen. Tarmos huvudsakliga fokus är att leda ledningsteamet i genomförandet av fondens investeringsstrategi genom fastigheternas olika livscykler och leverera värde till investerarna på lång sikt. Hans ansvar inkluderar att identifiera marknadsmöjligheter, relationer till intressenter, kommunikation med investerarna och riskhantering, samt att styra fondens dagliga verksamhet. Tarmo Karotam har länge varit medlem av investeringsteamet på Northern Horizon Group och han har många års erfarenhet från Baltikums fastighetsmarknad. Han har en kandidatexamen i fastighetsekonomi från Ecole Hotelière de Lausanne.