Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta juuni lõpu seisuga on 1.3381 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.28%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes mõnevõrra vähenenud poolaasta kinnisvara hindamistest ning negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis, mis on tingitud euribori langusest. 2019. aasta juunis vähenes portfelli õiglane väärtus 2,439 tuhande euro võrra (-0.72%). Osade portfellis olevate kinnisvarainvesteeringute väärtused vähenesid peamiselt järgmisteks aastateks prognoositud EL-i ja Balti riikide tarbijahinnaindeksi tasemete languse tõttu, mida kasutatakse hindamisarvutustes. Varahindamiste kokkuvõte on kättesaadav Fondi veebilehel. Lisateavet esitatakse Fondi järgmises vahearuandes.

Fondivalitseja teavitab ka Fondi finantskalendri muudatustest. Osakuomanikele 2019. aasta II kvartali eest tehtava väljamakse jaotamise otsus tehakse teatavaks 31. nädalal (varasemalt planeeritud 33. nädala asemel). 2019. aasta III kvartali eest tehtava väljamakse jaotamise otsus tehakse teatavaks 42. nädalal (varasemalt planeeritud 46. nädala asemel). Uuendatud finantskalender on kättesaadav Fondi veebilehel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com