Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta aprilli lõpu seisuga on 1,3366 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -0,64%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses aprillis osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 1,70 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0,48% võrra võrreldes eelmise kuuga. EPRA NAV vähenes 2020. aasta aprilli lõpu seisuga 1,4268 euroni osaku kohta, mis tähendab -0,56% langust viimase kuuga. Fond teenis 2020. aasta aprillis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 734 tuhat eurot.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist ning hindab regulaarselt Fondi nõudeid ja võimalikke allahindlusi üürnikele. COVID-19 viirusepuhang toob tõenäoliselt kaasa täiendavad eraldised Fondi nõuete osas 2020. aasta teise kvartali jooksul. 2020. aasta aprilli lõpus oli fondil piisavalt likviidsusvahendeid (8 643 tuhat eurot), et katta likviidsusvajadused keset COVID-19 pandeemiat.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com