Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta oktoobri lõpu seisuga on 0,9833 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga püsis samal tasandil (30. september 2023: 0,9862 eurot). Fondi kogu puhasväärtus on 117,6 miljonit eurot (30. september 2023: 118,0 eurot). NAVi väikest langust mõjutas peamiselt tuletisinstrumentide bilansilise väärtuse muutus. EPRA NRV 2023. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1,0187 eurot osaku kohta.

Fond teenis 2023. aasta oktoobris konsolideeritud puhast renditulu 1,0 miljonit eurot (September 2023: 1,0 eurot). Fond teenis 2023. aasta esimese kümne kuuga konsolideeritud puhast renditulu 12,7 miljonit eurot. Võrreldav neto renditulu kasvas 2,2% 11,2 miljoni euroni (2022. aasta kümme kuud: 10,9 miljonit eurot). Võrdlusandmed ei sisalda 2023. aastal müüdud Domus PRO ja Duetto puhast üüritulu. Fond kajastas 2023. aasta oktoobris auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 0,1 miljonit eurot. Oktoobris sõlmis Fond uue rendilepingud Pet24 OÜ-ga (187 m2 pinnale) Linconas, Dentores Dental Care OÜ-ga (212 m2 pinnale) Pirita kaubanduskeskuses ja mitmeid väiksemaid rendilepinguid. Fondi varahaldusmeeskond peab aktiivselt läbirääkimisi ligikaudu 4 613 m2 kaubandus- ja  2 740 m2 büroosegmendi üürnikega.

2023. aasta oktoobri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,8 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,2 miljonit eurot renoveerimisprojektidesse, millest suurim summa investeeriti Galerija Centrsi uue ankurrentniku Arket sisustustöödele. Rahvusvaheline moebränd Arket avab enda esimese kaupluse Lätis 2023. aasta detsembris.

31. oktoober 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 269,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, FacebookX ja YouTube keskkondades.