Baltic Horizon Fond avaldas fondi osaku kord kuus regulaarselt määratava puhasväärtuse 2016. aaasta septembri seisuga, mille suuruseks on 1,3619 eurot osaku kohta. Puhasväärtus muutus võrreldes 2016. aasta. augusti puhasväärtusega 5,77% võrra. Umbes 4,92% suurune tõus puhasväärtuses oli põhjustatud vara väärtuse suurenemisest. Umbes 0,85% tõus puhasväärtuses tulenes ärikasumist. 

Baltic Horizon Fondi vara hindamine peab toimuma vähemalt kord aastas ning tavaliselt on fond hinnanud portfelli väärtust neljanda kvartali lõpus. Kuna Baltic Horizon Fond planeerib täiendavat avalikku pakkumist, siis otsustas fondivalitseja (Northern Horizon Capital AS) näidata portfelli õiglast ja viimast väärtust juba kolmandas kvartalis. Hindamise viisid läbi sõltumatud hindajad Colliers International ning DTZ Kinnisvaraekspert.

Lisaks kord kuus avaldatavale osaku puhasväärtusele avaldab Baltic Horizon hiljemalt 31. oktoobril 2016 kolmanda kvartali aruande.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) on NHCBHFFT.

         Tarmo Karotam
         Baltic Horizon Fund fondijuht
         E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com