Täna, 17. mail 2017 toimus Stockholmis, Rootsis Baltic Horizon Fondi (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosolek.

Osakuomanike üldkoosolek kutsuti kokku juhindudes Fondi reeglite punktidest 10.4 ja 10.6 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1. Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli kooskõlas Fondi reeglite punktiga 10.4 tutvustada osakuomanikele Fondi 2016. majandusaasta aruannet ning muid koosoleku päevakorras olnud teemasid. Koosoleku päevakord ei sisaldanud otsuste vastuvõtmist.

Fondi osakuomanike üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1.     Fondi 2016.a majandusaasta ja I kvartali aruande ülevaade;
2.     Fondi portfelli ülevaade;
3.     Uute osakute avaliku pakkumise info.

Fondijuht Tarmo Karotam andis eelnimetatud teemadel ülevaate.

Enne koosolekut tegi Martin Malhotra (Catella Corporate Finance) ettekande Baltikumi makromajanduslikust olukorrast ja Algirdas Vaitiekunas (Northern Horizon Capital AS) andis ülevaate fondivalitsejast. Koosoleku ettekanne on kättesaadav siin.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com