Järgides Baltic Horizoni pühendumust oma varade keskkonnategevuse pidevale parandamisele, on fondile olnud oluliseks eesmärgiks sertifitseerida enda kinnisvara rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM standardite järgi.

2021. aastal saavutas bürooportfelli vara BREEAM sertifikaadi ning 2022. aastal viidi ellu rakendatud kulupõhine kaubandusportfelli sertifitseerimiskava, mille eesmärgiks on saavutada 100% sertifitseeritud portfell hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Eesti kaubandushooned: Postimaja, Coca-Cola Plaza ja Pirita keskus on kõik saavutanud BREEAM In-Use sertifikaadi hinnanguks “Hea”.


Sertifikaadi saamine aastaid tegutsenud kinnisvarale ei käi ilma väljakutseteta. Oleme uhked, et meie hooned vastavad karmidele BREEAMi standarditele ja oleme väga rahul antud hinnangutega, kommenteeris Baltic Horizoni portfellihaldur, Jūratė Gaspariūnienė.


BREEAMi sertifikaat on üks maailma tähtsamaid hoonete jätkusuutlikkuse hindamise süsteeme, mille töötas välja Ühendkuningriigi sertifitseerimisasutus BRE Global. Sõltumatud litsentsitud eksperdid hindavad ehitusprojektide lahendusi, kasutatavate materjalide ja tehnoloogia kvaliteeti ning keskkonnasäästlikkust, üldist jätkusuutlikkust, ruumide mugavust lõppkasutajate jaoks, hooldustaset ning muid keskkonnahoidlikke lahendusi ja funktsioone.


Postimaja, Coca-Cola Plaza ja Pirita keskuse sertifitseerimisega Eestis oleme jõudnud järjekordse olulise verstapostini keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise eesmärkide täitmisel. Meie jõupingutused jätkuvad ja loodame, et saame 100% portfelli sertifitseerimisest välja kuulutada enne 2023. aasta lõppu, lisas Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam.


Baltic Horizon on pühendunud keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja juhtimise eesmärkide edendamisele. Fond saavutas hiljuti GRESBi nelja tärni hinnangu. Lisaks on Baltic Horizon fondivalitseja, Northern Horizon, seadnud ambitsioonika eesmärgi saavutada 2030. aastaks kõigi hallatavate fondide tegevusest tulenevad netonullheitmed. Eesmärk hõlmab ka Baltic Horizon Fundi.


Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fund on börsil noteeritud kinnisvarafond, mis pakub investoritele väärtust Balti riikide ärikinnisvara aktiivse haldamise kaudu. Portfelli kuulub 12 kinnisvaraobjekti Balti riikide pealinnades. Baltic Horizon Fundi fondivalitseja (AIFM) on fond Northern Horizon Capital AS.

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X  ja YouTube keskkondades.