Tarmo Karotam, fondchef på Baltic Horizon, och Edvinas Karbauskas, investeringschef, berättar om hur en typisk investerare ser ut hos dem. De avslöjar dessutom av vilka anledningar investerare väljer att inkludera andelar i Baltic Horizon i sina investeringsportföljer.

Baltic Horizon äger 15 fastigheter i de baltiska huvudstäderna och har sedan börsintroduktionen gett investerarna utdelning på mellan 4 och 9 % per år. Men vilka är de typiska investerarna som inkluderar aktier i Baltic Horizon i sin investeringsportfölj?

Tarmo Karotam (TK): Det är en bra fråga, för å ena sidan har vi mycket långsiktiga investerare, främst svenska och baltiska pensionsfonder. Dessutom har vi många mindre, privata investerare som investerar mindre belopp och som även är mer aktiva handlare.

Våra kärninvesterare är dock långsiktiga pensionsfonder och andra familjeägda investeringsbolag, varav en del har varit med oss längre än ett decennium. Fastigheter är en långsiktig investering över konjunkturcykler och historien har visat att den även är inflationssäker på lång sikt.

Edvinas Karbauskas (EK): Pensionsfonderna söker vanligtvis stabil avkastning på lång sikt som samtidigt ska vara högre och med högre risk än vad som erbjuds på vissa utländska marknader.

Baltikum är till exempel en modern och snabbväxande marknad, men jämfört med andra aktiva marknader är den riskjusterade avkastningen högre i Baltikum. Enligt sunda marknadsprinciper finns det goda investeringsmöjligheter att hitta i Baltikum som erbjuder en mer attraktiv avkastning på lång sikt.

Edvinas Karbauskas, Co-Fund Manager, Investeringsförvaltare på Baltic Horizon

Därför är investeringar i fastighetsfonder en intressant möjlighet för en investerare. Men av vilka skäl väljer investerare att investera just i Baltic Horizon?

TK: Jag tror att det finns två huvudskäl till detta: normalt placerar investerare gärna en del av sina investeringar på fastighetsmarknaden. Genom att investera i en fastighetsfond kan i synnerhet privata investerare bespara sig den stress och tid som förvaltning av egen fast egendom oftast innebär. Dessutom kräver förvärv av egna fastigheter ett betydande kapital, vilket inte är nödvändigt för fastighetsfonder.

Baltic Horizon har tillsammans med större investerare tagit fram en långsiktig investeringsstrategi som huvudsakligen omfattar centralt liggande fastigheter inom detaljhandel och underhållning samt inom segmentet kontorsbyggnader i Tallinn, Riga och Vilnius. Vår fond har dessutom ett av de mest erfarna teamen, med god förståelse för fastighetsmarknadens särdrag och nyanser i förhandlingar. Våra kärnaktörer har dessutom överlevt ett flertal kriser som har gett dem massor av erfarenheter. Teamet arbetar hårt för att lyckas oavsett de rådande marknadsriskerna. Vi har kunnat erbjuda utdelning till våra investerare även under de svåraste tiderna, och det är något som en investerare verkligen uppskattar.

Ett annat och förmodligen ännu viktigare skäl för investerare att investera i BHF är den geografiska och segmentella fördelningen av fondens tillgångar. Vi investerar i olika fastighetssegment i tre olika länder, vilket eliminerar risken förknippad med en enskild fastighet för investerare. Till exempel under pandemin, när köpcentra plötsligt inte fick ta emot besökare och hyresintäkterna i detta segment sjönk, bidrog istället segmentet för kontorsbyggnader starkt till fondens övergripande resultat.

EK: En annan bra egenskap för vår fond är att man kan investera även mindre belopp, från en euro. Vi har dessutom hög likviditet, vilket innebär att även om investeringen omfattar 100 000 euro eller en halv miljon kan den omsättas relativt enkelt. I jämförelse kan det ta lång tid att sälja en stor fastighet som till och med kan var helt olikvid tillgång.

Som fastighetsfond med tillgångar på cirka 350 miljoner euro har fonden dessutom en stark förhandlingsposition för att kunna maximera hyresintäkter från fastigheter och optimera kostnaderna.

Fondchef på Baltic Horizon Tarmo KarotamFoto

Vilka är de främsta kanalerna där befintliga eller potentiella investerare kan hitta information om er verksamhet och hitta inspiration till att placera sina medel i Baltic Horizon?

TK: Den främsta informationskällan är vår hemsida. En annan relevant källa är utan tvekan Nasdaqs webbplats. Här vill jag ta tillfället i akt och tacka vårt team för deras rapporter som har prisats av flera internationella organisationer som övervakar rapporteringen avseende fastighetsfonder. Våra rapporter är mycket grundliga, så om någon undrar var man hittar den bästa informationen är det definitivt i våra kvartalsrapporter, särskilt i avsnittet för portföljöversikt och finansiella resultat inom fastigheter.

EK: En investerare som vill investera i Baltic Horizon kan säkert hitta mycket information på nätet. Den som vill investera i en fastighetsfond har det oftast ganska lätt att se var pengarna placeras eftersom affärsmodellen för fastighetsfonder är relativt tydlig och okomplicerad. Man behöver inte vara expert för att förstå fastighetsbranschen.

TK: Avslutningsvis rekommenderar jag som fondchef att även kontakta mig personligen om intresse finns. Vi har mycket att göra, men vi försöker alltid finna tid för att besvara frågor och träffa intresserade investerare. Får vi in frågor från investerare i tusental kan vi alltid anordna ett särskilt evenemang för att besvara dessa. Trots alla förändringar och risker på marknaden vill vi alltid vara öppna för alla våra investerare.