Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta märtsi lõpu seisuga on 1.1460 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.39%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 137,1 miljoni euroni. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2021. aasta märtsi lõpu seisuga 1,2284 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.42% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta märtsi auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,4 miljonit eurot, mis vastab üüritulu neto vähenemisele võrreldes eelmise kuuga 0,1 miljoni euro võrra (1,5 miljonit eurot 2021. aasta veebruaris). Renditulude kasv aeglustus peamiselt COVID-19-ga seotud kaubanduskeskuste sulgemisest Baltikumis. Fond teenis 2021. aasta märtsis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,5 miljonit eurot. Täituvus oli 31. märtsi 2021 seisuga tugev – 94,1%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 82% üüriarvetest.

2021. aasta märtsi lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 11,8 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Nõuded üürnike vastu 2021. aasta märtsis veidi kasvasid 2,1 miljoni euroni. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi ja hoiab üürnikega kommunikatsioonivahetust.

31. märts 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 356,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,2 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta märtsis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com