Baltic Horizon Fond on lõpule viinud  5-aastase võlakirjade suunatud pakkumise ning emiteerinud võlakirju kogusummas 42 miljonit eurot lõpliku lunastustähtajaga 8. mail 2028 (420 võlakirja nominaalväärtuse ja hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta). Võlakirjade aastane intressimäär on 8% + 3-kuu EURIBOR ning intressi makstakse kvartaalselt.

Baltic Horizon Fond plaanib lunastada võlakirjad osaliselt (20 miljoni euro ulatuses) ühe aasta jooksul alates võlakirjade emiteerimise kuupäevast. Samuti on emitendil järelejäänud võlakirjade, nimiväärtusega 22 miljonit eurot, ennetähtaegse lunastamise õigus. Baltic Horizon Fond esitab taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn börsil.

Võlakirjade emissioonist saadud rahalised vahendid kasutati täies ulatuses Baltic Horizon Fondi 8. mail 2023 lunastatud võlakirjade refinantseerimiseks.

Tehingu korraldajaks oli Luminor.

„Oleme investorite kogukonnaga töötanud umbes aasta, et paika panna õige refinantseerimisstruktuur ja osapooltele sobivad tingimused ning meil on hea meel saavutada antud kokkulepe. Samal ajal on Baltic Horizon Fundi eesmärk vähendada oma portfelli finantsvõimendust alla 50% ning fond on jätkuvalt pühendunud investeerima oma Baltimaade pealinnades asuvate tsentraalsete kinnisvara objektide uuendamisse. Usume selliste strateegiliste asukohtade pikaajalisse potentsiaali ja arvame, et segakasutusega kinnisvara, mille külastamiseks on klientidel mitmesuguseid põhjusi, saavad olema tulevikus kõige edukamad”, kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.  

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com