Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2017. aasta detsembri lõpu seisuga on 1.3777 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2017. aasta novembri lõpu seisuga on +3,96%. Fondi puhasväärtus kasvas peamiselt aasta lõpus toimunud varade hindamiste ja Läti maksustamissüsteemi muudatustest tingitud edasilükkunud tulumaksu tagastamise tulemusel. Detailsemat teavet varahindamiste tulemuste ja edasilükkunud tulumaksu tagastuste kohta esitatakse Fondi järgmises vahearuandes.

Samuti informeerib Fond muudatusest Fondi 2018.a finantskalendris: otsus Fondi osakuomanikele Q4 2017 eest tehtava väljamakse kohta tehakse 5. nädalal (varasemalt planeeritud 7. nädalasse). Uuendatud finantskalender on kättesaadav Fondi koduleheküljel.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com