19. veebruaril 2019 toimus Stockholmis, Rootsis Baltic Horizon Fondi osakuomanike erakorraline kordus-üldkoosolek.      

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 29. jaanuaril 2019 ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta hoolimata koosolekul esindatud häälte arvust, kui Fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Osanikud otsustasid välja lasta uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

  1. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90 päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, arvutatuna päeval, mis eelneb vastavalt:
    • investoriga märkimislepingu sõlmimise kuupäevale; või
    • märkimisperioodi esimesele päevale; või
    • märkimiskorralduse kuupäevale.
  2. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse uuteks investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse;
  3. Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2019.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvaraobjektide omandamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
  4. Uued osakud antakse välja mitteavaliku pakkumise raames, s.t. avalikku pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud esindavad 12 kuulise perioodi jooksul vähem kui 20% Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust.

Otsuse poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häältest (11 520 712 häält). Otsusele vastuhääli ei antud. Seega oli otsus vastuvõetud.   

Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.   

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.       
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com