TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital plaanib Baltic Horizon Fondi uute osakute järgmist avalikku pakkumist 2020.a sügisel.

Emitent kaalub pakkumist jaeinvestoritele Eestis, Leedus, Rootsis, Soomes ja Taanis ja institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikides. Vastavalt 9.juuni 2020 osakuomanike üldkoosoleku otsusele antakse uued osakud välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil alates 1.jaanuarist 2020 kuni kuupäevani, mis on 7 kalendripäeva enne märkimisperioodi esimest päeva. Eesmärk on kaasata Baltic Horizon Fondile kuni 20 miljoni euro ulatuses kapitali koos võimalusega suurendada pakkumise mahtu 40 miljoni euroni. Uued osakud plaanitakse noteerida Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Stockholmi börsidel. Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse olemasolevate kinnisvaraobjektide arendamiseks ja uute kinnisvarainvesteeringute tegemiseks.

Northern Horizon Capital AS on esitanud Finantsinspektsioonile  taotluse uue avaliku pakkumise ja osakute noteerimise prospekti registreerimiseks. Pakkumise detailid, sealhulgas lõplik riikide nimekiri, kus pakkumine on suunatud jaeinvestoritele, märkimisperiood ja märkimise tingimused avaldatakse prospekti registreerimisel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.      
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Northern Horizon Capital AS on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28. augustil 2020 kell 15:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.
Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.
Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus) artikli 19(5) tähenduses; (ii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) (a)-(d) tähenduses; (iii) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada või muudel juhtudel, mis ei eelda emitendi poolt prospekti avalikustamist vastavalt Ühendkuningriigi 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse paragrahvile 85(1).