en et sv

Riskijuhtimine

Meie jätkusuutliku väärtuse loomise võtmetegur on tõhusate protsesside olemasolu riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks.

Lähenemine riskijuhtimisele

Baltic Horizon Fundi tegevuskeskkonnas on palju riske ja pidevalt kerkivad esile uued riskid.

Üldine põhimõte on mitte võtta riske, mis ohustaksid Baltic Horizon Fundi võimet saavutada oma üldine äristrateegia. Riskijuhtimistegevuse eesmärk ei ole kõrvaldada kõiki riske (v.a tegevusriskid), sest see kõrvaldaks samal ajal kõik kasusaamise ja muud võimalused. Selle asemel keskendutakse sellele, et riskid oleksid tuntud ja nendega tegeletakse tõhusa riskijuhtimisprotsessi kaudu.

Üldiselt minimeeritakse kõik tegevusega seotud riskid ning võetakse ainult need äririskid, mis on põhjendatult mõõdetavad ja juhitavad.

Riskijuhtimise protsess

Fondi riskijuhtimise lähenemisviis hõlmab järgmisi protsesse:

01.

Nõuetekohane juhtimine

02.

Riskide tuvastamine

03.

Riskide hindamine

04.

Riskiaruandlus

05.

Riskide juhtimine ja maandamine

Fondivalitseja riskijuhtimisteenused

Sisekontrolli ja riskijuhtimisraamistiku alusel osutab fondivalitseja fondile järgmisi riskijuhtimisteenuseid:

Riskijuhtimispõhimõtete ja riskijuhtimisfunktsiooni tagamine

Riskide tuvastamine

Riskide jälgimine ja juhtimine

Likviidsusriskide jälgimine

Vajalike riskikontrollimeetmete rakendamine

Riskijuhtimissüsteemide ja -protsesside rakendamine

Nõuetekohase hoolsuse protsessi rakendamine

Rahapesuvastase võitluse menetluste haldamine

Iga olulise investeerimispositsiooniga seotud riskide ja nende üldise fondi portfellile avaldatava mõju tuvastamine, mõõtmine, juhtimine ja jälgimine

Stressitestimismenetluste rakendamine, et tagada riskiprofiili vastavus investeerimisstrateegiatele ja -eesmärkidele

Finantsvõimenduse piirangute haldamine