en et sv

Baltic Horizon Fund SDR

I oktober 2022 avslutade Baltic Horizon Fund avnoteringen av svenskhandlade andelar i Baltic Horizon Fund från Nasdaq Stockholm och i samband med detta erbjöds konvertering av de svenskhandlade andelarna i Baltic Horizon Fund till svenska depåbevis.

Den första handelsdagen för Baltic Horizon Fund SDR på Nasdaq Stockholm var 31 oktober 2022.

Om SDR

SDR är svenska depåbevis med andelar i Baltic Horizon Fund som underliggande värdepapper. Svenska depåbevis betraktas som lokala svenska värdepapper. Depåbevisen är nominerade i svenska kronor.

Genom att konvertera fondandelar till depåbevis kan du överföra de fondandelar du äger i Baltic Horizon Fund till Stockholmsbörsen och få priserna på dem i svenska kronor.

Baltic Horizon Fund
SDR terms

 • Emittent

  Baltic Horizon Fund

 • Notering

  Nasdaq Stockholm

 • ISIN

  SE0018689820

 • Erbjudande

  Erbjudande om svenska depåbevis (var och ett kallat ”ett depåbevis”) som representerar fondandelar i Baltic Horizon Fund (”Fondandelar”) till nuvarande ägare av Fondandelar noterade för handel på Nasdaq Stockholm (”Svensk investerare”) genom konvertering av befintliga Fondandelar till depåbevis.

 • Vem får delta?

  Innehavare av fondandelar

 • Emissionen omfattar

  Upp till 119 635 429 fondbevis

 • Konverteringsperiod

  Med början 3 oktober 2022 och framåt

 • Konverteringsförhållande

  En (1) fondandel ger den Svenska investeraren rätt att konvertera den till ett (1) depåbevis.

 • Leverans av depåbevisen

  Inom två arbetsdagar

Vanliga frågar

Vad är svenska depåbevis (SDR)?

1

SDR är svenska depåbevis med andelar i Baltic Horizon Fund som underliggande värdepapper. Svenska depåbevis betraktas som lokala svenska värdepapper.

2

Northern Horizon Capital AS har utsett Nordic Issuing AB till förvaringsinstitut för depåbevisen.

3

Depåbevisen är utfärdade i svenska värdepapperscentralen som Euroclear Sweden förvaltar.

4

Depåbevisen är utfärdade i svenska kronor och dom är utfärdade och lyder under svensk lag.

5

Depåbevisen är noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamnet NHCBHFFSDB och värdepapprets fullständiga namn är BALTIC HORIZON FUND SDR.

Vad kännetecknar depåbevis?

Att konvertera fondandelar i Baltic Horizon Fund till depåbevis gör att du kan handla med dina värdepapper på Nasdaq Stockholmsbörsen i stället för på Nasdaq Tallinnbörsen.

En (1) fondandel konverteras till ett (1) depåbevis.

Eftersom depåbevisen är nominerade i svenska kronor ändras valutan för de konverterade värdepappren från euro till svenska kronor. Lägg märke till att konvertering inte ändrar exponeringen mot euro, eftersom det underliggande värdepappret fortfarande är fondandelar i Baltic Horizon Fund, som är nominerade i euro.

Hur konverterar man sina fondandelar i Baltic Horizon Fund till depåbevis?

Om du vill konvertera alla eller en del av dina fondandelar i Baltic Horizon Fund till depåbevis så kan du göra det genom att skicka en konverteringsorder till Nordic Issuing. Konverteringsordern måste innehålla följande uppgifter:

1

Innehavarens namn

2

Innehavarens adress

3

Antalet fondandel som ska konverteras

4

Värdepapperskonto i en svensk bank eller annat konto dit depåbevisen kan överföras och förvaras

5

Bankens kontaktperson (e-postadress och telefonnummer)

6

Skicka e-post till Nordic Issuing här info@nordic-issuing.se

Nordic Issuing

När Nordic Issuing har fått uppgifterna kommer dom be banken att överföra fondandelarna till Nordic Issuings depå.

När Nordic Issuing har tagit emot fondandelarna kommer dom emittera depåbevis i Euroclear-systemet och leverera dem till det värdepapperkonto investeraren har angett. Konverteringen tar minst två dagar beroende på hur snabb investerarens bank är.

För mer information, vänligen kontakta:

 • Nordic Issuing AB
 • info@nordic-issuing.se
 • +46 (0) 40-632 00 20