Kommersiella fastigheter reagerar långsammare på marknadsförändringar än bostadsfastigheter och medan vi år 2022 fick tillsammans med hyresgästerna hantera de snabbt stigande el- och värmeavgifterna och inflationen, kommer alla husägare å andra sidan att indexera upp hyresintäkterna i sina kontrakt år 2023 för att täcka åtminstone en del av de stigande kostnaderna. Vi kan inte heller se några radikala förändringar i hyresgästprofilen för kommersiella och kontorsfastigheter, där man snarare väljer att satsa mer på innehåll för att locka tillbaka kunderna och även sina anställda från hemmen, säger Karotam.

Endovers vd Robert Laud, programledaren Martin Hanson och Baltic Horizons vd Tarmo Karotam.
FOTO: Baltic Horizon | Delfi Meedia

Lyssna på podden ”Kapitalsmart” på estniska här.