en et sv

Kotryna Bertavičiūtė

Treasury Analyst

Profil

Kotryna Bertavičiūtė arbetar som finansanalytiker. Hon tillhör teamet för fondtjänster. Kotryna hanterar bankrapportering, lån inom företagsgruppen, daglig likviditetshantering för Northern Horizons fonder och andra uppgifter inom finans. Innan Kotryna började hos Northern Horizon arbetade hon som revisor i en av de fyra stora revisionsbyråerna, och hon har en kandidatexamen i business finance.