en et sv

Fondivalitseja

Baltic Horizon Fundi fondivalitseja on
Northern Horizon Capital AS.

Fondivalitseja

Baltic Horizon Fundi fondivalitseja (AIFM) on Northern Horizon Capital AS.

Nii Baltic Horizon Fund kui ka Northern Horizon Capital AS tegutsevad Eesti seaduste kohaselt ning on Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve all.

Northern Horizon Capital AS kuulub Northern Horizoni kontserni, mille peakontor asub Taanis Kopenhaagenis.

Juhtimis- ja edukustasud

Baltic Horizon Fund on maksude poolest läbipaistev ja kulutõhus investeerimisfond. Valitsemistasu on seotud kaubeldavate osakute turukapitalisatsiooniga. Lisaks näevad fondi tingimused ette, et fondi varade kasvades väheneb valitsemistasu 1,5%-lt kuni 0,5%-le turukapitalisatsioonist.

Fond tegutseb REIFi kontseptsiooni alusel, mille järgi suurem osa fondi rahalisest tulust makstakse välja ja ainult 20% saab uuesti investeerida. Edukustasu põhineb AFFO-l. Tasuvuslävi on 8% AFFOst sissemakstud kapitalist. Fondivalitsejal on õigus saada 20% tasuvusläve ületavast osast. Tulemustasu on ülempiiriga ja selle miinimum on 0,4% vara puhasväärtusest aastas. Positiivne ja negatiivne tulemustasu arvutatakse igal aastal ning see kasvab püsivalt.

Fondivalitseja nõukogu

Baltic Horizon Fundi juhatuse üle teostab järelevalvet
ja annab talle nõu fondivalitseja nõukogu.

Northern Horizon

Northern Horizon on kogenud investeerimisjuht, kes tegeleb kinnisvarainvesteeringute eristrateegiatega Põhja-Euroopas.

Northern Horizon moodustati BPT Asset Managementi ja Evli Property Investmentsi ühinemise tulemusel 2011. aastal. Northern Horizonil on hetkel ligikaudu 35 töötajat ja ta haldab nelja kinnisvarafondi. Northern Horizoni hallatavate varade kogumaht ületab ligikaudu 1,5 miljardit eurot.