en et sv

Förvaltnings-
bolag

Northern Horizon Capital AS är förvaltningsbolag för Baltic Horizon Fund.

Förvaltningsbolaget

Förvaltningsbolag (AIF) för Baltic Horizon Fund är Northern Horizon Capital AS. Northern Horizon Capital AS är en del av Northern Horizon-koncernen med säte i Köpenhamn, Danmark.

Både Baltic Horizon Fund och Northern Horizon Capital AS är verksamma under Estlands lagstiftning och övervakas av estniska finansinspektionen.

Förvaltnings- och
framgångsavgifter

Baltic Horizon Fund är ett skattetransparent och kostnadseffektivt instrument. Förvaltningsavgiften är kopplad till marknadsvärdet för de handlade andelarna.

Fonden följer koncept för REIF (Real Estate Investment Funds) som innebär att den stora majoriteten av fondens kontanta intäkter delas ut och bara 20% kan återinvesteras. Framgångsavgiften är baserad på justerat överskott från verksamheten (engelska: Adjusted Funds From Operation - AFFO). Tröskelvärdet är 8% av AFFO från inbetalat kapital. Förvaltaren är berättigad till 20% av andelen som överstiger tröskelvärdet. Framgångsavgiften är begränsad uppåt och nedåt till 0,4% av NAV (Net Asset Value) per år. Positiva och negativa framgångsavgifter beräknas årligen och ackumuleras i evighet.

Förvaltningsbolagets
förvaltningsråd

Baltic Horizon Funds ledningsgrupp övervakas och får
råd av förvaltningsbolagets förvaltningsråd.

Om
Northern Horizon

Northern Horizon är en erfaren investeringsförvaltare som fokuserar på investeringsstrategier för specialiserade fasta tillgångar i norra Europa.

Northern Horizon är resultatet av sammanslagningen 2011 av BPT Asset Management och Evli Property Investments. Northern Horizon har för närvarande omkring 40 anställda och förvaltar 4 fastighetsfonder. Totala tillgångar under Northern Horizons förvaltning är cirka 1,5 miljard euro.