Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga, et kuni 119 635 429 Baltic Horizon Fundi („Fond“) Rootsi hoidmistunnistuste („SDR“) avalik pakkumine Rootsis („SDR Pakkumine“), lõppes 17. oktoobril 2022 kell 12.00 CEST. Kokku konverteeritakse SDR-deks 22 599 522 Fondi osakut (“Osakud”), seejuures iga (1) Osak konverteeritakse üheks (1) SDR-iks.

Northern Horizon Capital AS on esitanud taotluse SDR-ide noteerimiseks Nasdaq Stockholmi börsil. SDR-id emiteeritakse ja arveldatakse 19. oktoobril 2022 ja SDR-idega kauplemise esimene päev Nasdaq Stockholmis on planeeritud aset leidma 19. oktoobrile lähedasel kuupäeval (täpsest kuupäevast teavitatakse eraldi).

Kuna SDR-ide emiteerimine toimub ainult Osakute konverteerimise teel, siis ei teki Fondil SDR-ide emissiooni kaudu täiendavat tulu. Seega jääb emiteeritud Osakute koguarv samaks nagu see oli enne SDR Pakkumise läbiviimist, s.o. 119 635 429 Osakut. 22 599 522 Osakut, mis katavad väljastatud SDR-ide kogusumma, deponeeritakse Nordic Issuing AB, kes on SDR-de emiteerimisagent, kontole Swedbank Eesti juures.

Pärast SDR Pakkumise perioodi lõppu on osakuomanikel õigus jooksvalt konverteerida Osakuid SDR-deks (ja vastupidi). Osakuomanikud, kelle Osakuid hoitakse Euroclear Rootsi juures, on selline võimalus kuni oktoobri lõpuni, pärast mida määrab Euroclear Rootsi müügiagendi, kes müüb Osakud ja maksab välja saadud tulu (millest on maha arvatud müügikulud ja kõik kohaldatavad maksud) vastava Rootsi Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole. Täpsem informatsioon konverteerimise kohta on leitav siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.